Välkommen till sidan där vi skapar förutsättningarna tillsammans för att bygga framtidens Service-team! ♥️

Dokumentation

Session 1

Session 2

Aktuella utmaningar

<aside> 💡 EXPERIMENT 2

Starting up: Automatisering – utforska möjligheter

Johan, Per och Dennis

Dennis

Per

Basecamp 3

<aside> 💡 EXPERIMENT 1

Service skall vara med vid samtliga demo av större, unika eller nya produkter

Detta för att tydliggöra skillnaden när någon från service-teamet är med vid dessa tillfällen.

Ansvarig: Per Jaresved

Tidshorisont: 1-3 demos, gärna inom 1 månad om möjligt. Annars så fort en demo genomföres.

– Vad kan vi lära av detta experiment?

– Vad kan vi förbättra?

– Hur kan vi kommunicera nyttan internt?

Säljarna har tagit fram en installationsmanual — behöver vi finnas som resurs?

</aside>

Livsviktiga frågeställningar

Om processen